Index of /uploads/files

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[  ]Գետերի ափամերձ տարածքների վերականգնում Հայաստանում Քովիդ-19-ի արձագանքման ծրագրի ամփոփ հաշվետվություն.pdf2023-01-05 08:45 2.3M 
[  ]ՊՄԳ - արոտավայրերի բարելավման և օգտագործման վերջնական հաշվետվություն.docx2024-06-04 09:13 1.6M 
[  ]1-merged(1).pdf2021-11-16 12:10 11M 
[  ]2 Arm.pdf2020-04-22 17:46 17M 
[  ]3.pdf2020-04-22 17:46 7.9M 
[  ]5ad9e1c7257c6.pdf2020-04-22 17:46 18K 
[  ]5ad9e14b35a1f.pdf2020-04-22 17:46 78K 
[  ]5ad9e273b2970.pdf2020-04-22 17:46 67K 
[  ]5ae883c26f94e.pdf2020-04-22 17:46 78K 
[  ]5ae8834db4953.pdf2020-04-22 17:46 204K 
[  ]5ae8845922bf3.pdf2020-04-22 17:46 204K 
[  ]5af16c1e7cdc4.pdf2020-04-22 17:46 1.3M 
[  ]5af1613d069f0.pdf2020-04-22 17:46 1.4M 
[  ]5b3b41f41bd97.pdf2020-04-22 17:46 520K 
[  ]5b6c3ff3e0dec.pdf2020-04-22 17:54 2.2M 
[  ]5b6c37d76e645.pdf2020-04-22 17:54 4.0M 
[  ]5b6c42ae28bb7.pdf2020-04-22 17:54 604K 
[  ]5b6c368b719df.pdf2020-04-22 17:54 6.2M 
[  ]5b6c35289a6d4.pdf2020-04-22 17:53 5.8M 
[  ]5b6c38634c7c0.pdf2020-04-22 17:54 3.5M 
[  ]5b6c43517d2bf.pdf2020-04-22 17:54 612K 
[  ]5b6c3682776d9.pdf2020-04-22 17:53 6.2M 
[  ]5b6d79e023498.pdf2020-04-22 17:55 3.8M 
[  ]5b6d80815e595.pdf2020-04-22 17:55 2.0M 
[  ]5b6d79708896a.pdf2020-04-22 17:55 4.5M 
[IMG]5b7a61acb5d35.jpg2020-04-22 17:55 275K 
[  ]5b7a6324d113f.pdf2020-04-22 17:55 2.0M 
[  ]5b8a9e8f30c69.pdf2020-04-22 17:59 12M 
[  ]5b8aa02bf07e7.pdf2020-04-22 18:00 12M 
[  ]5b8aa08885500.pdf2020-04-22 18:00 11M 
[  ]5b9f9fdfe1d15.pdf2020-04-22 18:01 10M 
[  ]5b9fa248ed2c7.pdf2020-04-22 18:01 6.2M 
[  ]5b9fab91d9d9c.pdf2020-04-22 18:01 1.3M 
[  ]5b9fad72f0a90.pdf2020-04-22 18:01 1.9M 
[  ]5b9fb7d517bb4.pdf2020-04-22 18:01 2.8M 
[  ]5b9fb71c08eaa.pdf2020-04-22 18:01 4.5M 
[  ]5b9fb565b5339.pdf2020-04-22 18:01 1.4M 
[  ]5b17a92681099.pdf2020-04-22 17:46 83K 
[  ]5b17ab7bc5aaa.pdf2020-04-22 17:46 206K 
[  ]5b17abb72c5b6.pdf2020-04-22 17:46 7.6M 
[  ]5b17aea669552.pdf2020-04-22 17:54 80M 
[  ]5b44b2ebef429.pdf2020-04-22 17:50 15M 
[  ]5b44b10c02512.pdf2020-04-22 17:47 10M 
[  ]5b44b2417674b.pdf2020-04-22 17:48 10M 
[  ]5b45b2b4d8951.pdf2020-04-22 17:50 1.7M 
[  ]5b45b54a1cf86.pdf2020-04-22 17:50 2.2M 
[  ]5b45b684ceb8c.pdf2020-04-22 17:50 4.1M 
[  ]5b45ba47b79ac.pdf2020-04-22 17:50 1.8M 
[  ]5b45bb6058ab6.pdf2020-04-22 17:50 1.8M 
[  ]5b45bdcb6b544.pdf2020-04-22 17:50 895K 
[  ]5b45bfb2c1310.pdf2020-04-22 17:51 3.8M 
[  ]5b45c07368ddc.pdf2020-04-22 17:51 4.8M 
[  ]5b87dbf102635.pdf2020-04-22 17:57 613K 
[  ]5b87dc63c153c.pdf2020-04-22 17:57 613K 
[  ]5b87df77e7964.pdf2020-04-22 17:58 8.9M 
[  ]5b87df1523cb5.pdf2020-04-22 17:58 6.5M 
[  ]5b87e00b447e9.pdf2020-04-22 17:59 6.5M 
[  ]5b153b8059ba9.pdf2020-04-22 17:46 37K 
[  ]5b361e78d5fb3.pdf2020-04-22 17:46 520K 
[  ]5b361eda2a84f.pdf2020-04-22 17:46 520K 
[  ]5b361f47df137.pdf2020-04-22 17:46 520K 
[  ]5b683e57553dc.pdf2020-04-22 17:52 788K 
[  ]5b863d7c7dab0.pdf2020-04-22 17:55 1.1M 
[  ]5b863d72add83.pdf2020-04-22 17:55 1.1M 
[  ]5b864a42235b5.pdf2020-04-22 17:55 880K 
[  ]5b864e3b20b5a.pdf2020-04-22 17:56 725K 
[  ]5b865d10eab62.pdf2020-04-22 17:57 15M 
[  ]5b8651aeb2682.pdf2020-04-22 17:55 2.7M 
[  ]5b8655b3db452.pdf2020-04-22 17:57 21M 
[  ]5b46105fd8d01.pdf2020-04-22 17:52 5.8M 
[  ]5b86435eb924b.pdf2020-04-22 17:55 2.5M 
[  ]5b86480d58292.pdf2020-04-22 17:55 3.3M 
[  ]5b86549a85b1e.pdf2020-04-22 17:55 1.1M 
[  ]5b461310dad8a.pdf2020-04-22 17:52 786K 
[  ]5b865730f21be.pdf2020-04-22 17:56 1.1M 
[  ]5b461247216e9.pdf2020-04-22 17:52 715K 
[  ]5bbb0eaf5a5d5.pdf2020-04-22 18:07 65M 
[  ]5bbb0f8a39e7b.pdf2020-04-22 18:09 65M 
[  ]5beab58895545.pdf2020-04-22 18:08 9.1M 
[  ]5c3c860f34d53.pdf2020-04-22 18:09 1.3M 
[  ]5c3f04ced51f6.pdf2020-04-22 18:09 1.0M 
[  ]5c3f048847be3.pdf2020-04-22 18:09 1.4M 
[  ]6 Arm.pdf2020-04-22 18:14 49M 
[  ]6a გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების შეფასება (ESIA) GEO (1).PDF2020-05-25 08:18 5.6M 
[  ]6a Environmental and social impact assessment (ESIA) ENG.PDF2020-05-25 08:37 5.5M 
[  ]6b გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმა (ESMP) GEO.PDF2020-05-25 08:33 1.2M 
[  ]6b Environmental and social management plan (ESMP) ENG.PDF2020-05-25 08:41 1.0M 
[  ]6 eng.pdf2020-04-22 18:14 49M 
[  ]7 Arm(1).pdf2020-04-22 18:15 11M 
[  ]7 Arm.pdf2020-04-22 18:15 11M 
[  ]7 Eng.pdf2020-04-22 18:15 11M 
[  ]8.pdf2020-04-22 18:16 18M 
[  ]8a გენდერის შეფასებბა (GA) GEO.PDF2020-05-18 08:11 1.0M 
[  ]8a Gender Assessment (GA) ENG.PDF2020-05-18 08:17 710K 
[  ]8b გენდერის სამოქმედო გეგმა (GAP) GEO.PDF2020-05-18 08:04 326K 
[  ]8b Gender Action Plan (GAP) ENG.PDF2020-05-18 08:20 550K 
[  ]18.pdf2020-04-22 17:44 4.2M 
[  ]19.pdf2020-04-22 17:44 8.0M 
[  ]20.pdf2020-04-22 17:45 5.1M 
[  ]21.pdf2020-04-22 17:45 3.7M 
[  ]22.pdf2020-04-22 17:45 4.4M 
[  ]55. Assessment Of Wheat, Barley And Emmer Wheat Value Chains In Armenia_ENG.pdf2020-04-22 17:46 1.3M 
[IMG]62d1195dc88b0.jpg2022-07-15 09:38 772K 
[  ]1469.pdf2020-04-22 17:44 11M 
[  ]2018_NFI_FAQ_Geo.pdf2020-04-22 17:45 2.2M 
[  ]2020_Emerald-Network-Georgia_FAQ-2_EN.pdf2021-07-06 08:38 5.5M 
[  ]2020_Emerald-Network-Georgia_FAQ-2_GE.pdf2021-07-06 08:40 5.4M 
[  ]81206850_R_Policy brief_Westerberg_CBA Agricultural Burning_2016.11.pdf2020-04-22 18:15 620K 
[  ]81206850_R_Policy brief_Westerberg_CBA Agricultural Burning_2016.11_GE.pdf2020-04-22 18:16 866K 
[  ]81206850_R_Westerberg_CBA Shiraki_2015-2016.pdf2020-04-22 18:17 10M 
[  ]83211126_Gvilava_Assessment and Options_2016.pdf2020-04-22 18:17 4.1M 
[  ]83216942_R_ISU_Wetland Mapping_Eng_2015-2017.pdf2020-04-22 18:17 2.9M 
[  ]83216942_R_ISU_Wetland Mapping_Geo_2015-2017.pdf2020-04-22 18:17 4.2M 
[  ]83222212_GORBI_KAP-Survey-Final-Reoport-Georgia_2017.pdf2020-04-22 18:17 1.4M 
[  ]83229881_PaataShanshiashvili_Spatial Planning Status_2016.pdf2020-04-22 18:17 1.5M 
[  ]Agroecological measures_AZ.pdf2022-09-07 11:52 400K 
[  ]Agroecological measures_ENG.pdf2022-09-07 11:45 330K 
[  ]Approach Climate-adapted Agriculture Georgia.pdf2020-04-22 18:17 476K 
[  ]Approach Windbreak Rehabilitation Georgia.pdf2020-04-22 18:17 476K 
[  ]Asryan_Report_ARM.pdf2020-06-19 14:42 3.7M 
[  ]Asryan_Report_ENG.pdf2020-06-19 14:53 3.4M 
[  ]At a glanceGIZ Central project evaluation20152101_1164295718.pdf2021-07-06 09:33 182K 
[  ]Baseline_Study_ARM.pdf2020-06-19 14:52 6.4M 
[  ]Baseline_Study_ENG.pdf2020-06-19 14:36 5.4M 
[  ]Baseline study report, revised and updated....pdf2022-05-13 14:09 1.7M 
[  ]Beekeeping Report, 2022.pdf2022-09-08 13:25 3.0M 
[  ]BioBrief Windbreaks_EN.pdf2020-04-22 18:17 1.2M 
[  ]BioBrief Windbreaks_GE.pdf2020-04-22 18:18 10M 
[  ]BioBrief_BDL_Eng (2).pdf2020-05-29 16:33 14M 
[  ]BioBrief_BDL_Geo (1).pdf2020-05-29 16:55 13M 
[  ]BioBrief_RS-LDN _En.pdf2020-04-22 18:19 1.5M 
[  ]BioBrief_RS-LDN_Ge.pdf2020-04-22 18:19 1.4M 
[  ]BioTopic_Pasture_Passports_EN.pdf2020-04-22 18:20 11M 
[  ]Biomass Assessment Report, 2021.pdf2022-09-07 11:24 2.6M 
[  ]COVID19 Fund project, 2022.pdf2022-09-07 11:13 1.2M 
[  ]Communicating Biodiversity_EN.pdf2020-04-22 18:20 2.8M 
[  ]Concept Agriculture Biodiversity_160317.pdf2020-07-27 07:02 275K 
[  ]Concept_Agriculture_Biodiversity_2017_Geo.pdf2020-07-27 07:11 291K 
[  ]Cover crops_AZ.pdf2022-09-07 11:53 593K 
[  ]Cover crops_ENG.pdf2022-09-07 11:46 574K 
[  ]E.C.O._ge_Statistic_analysis_191111.pdf2020-04-22 18:20 1.5M 
[  ]ECOserve Armenia_FACTSHEET_ARM.pdf2023-01-26 08:36 1.1M 
[  ]EE FOR WEB - arm(3).pdf2021-06-21 15:07 1.0M 
[  ]EU4EE_One pager.pdf2023-09-20 10:48 3.4M 
[  ]Energy leaflet - eng - 25.05.2021.pdf2021-05-26 07:42 3.3M 
[  ]Erosion Control (IEC) Measures_EN.pdf2020-04-22 18:20 1.7M 
[  ]Erosion Control (IEC) Measures_GE.pdf2020-04-22 18:20 1.5M 
[  ]FACT SHEET 2023.pdf2023-08-29 08:04 5.1M 
[  ]FACT SHEET 2023_Updated_Final(1).pdf2024-06-03 10:40 5.1M 
[  ]FACT SHEET 2023_Updated_Final.pdf2024-06-03 10:40 5.1M 
[  ]FACTSHEET_ENG.pdf2022-07-15 09:45 1.0M 
[  ]FATPA_2019_GE_100 Tusheti Plants_for web-compressed.pdf2021-04-06 07:44 24M 
[  ]FATPA_TPLA_GE_2019_leaflet_Erosion_afforestation_compressed_web.pdf2021-03-10 22:13 2.4M 
[IMG]Factsheet DE.JPG2020-06-19 14:49 137K 
[  ]Feasibility_fodder, energy -Arm.pdf2023-11-08 08:46 2.2M 
[  ]Feasibility fodder, energy - ENG.pdf2023-11-08 08:48 1.7M 
[  ]Field guide geo_compressed(1)_rotated(1).pdf2021-07-06 08:17 64M 
[  ]Final Arm.pdf2020-08-07 16:52 4.6M 
[  ]Final English.pdf2020-08-07 16:53 4.7M 
[  ]Flyer.jfif2022-09-02 08:57 67K 
[  ]GIZ (2010) BioTopic Exploring Biodiversity of Rivers and Streamlets in Armenia_ENG.pdf2020-04-22 18:20 2.9M 
[  ]GIZ (2011) BioTopic Exploring Forest Ecosystems in Armenia ENG.pdf2020-04-22 18:20 2.2M 
[  ]GIZ (2011) BioTopic Forest Monitoring Based on Remote Sensing Methods ENG.pdf2020-04-22 18:21 2.7M 
[  ]GIZ (2013) BioTopic Multifunctional Zoning Methodological Guideline ENG.pdf2020-04-22 18:21 415K 
[  ]GIZ (2013) BioTopic Multifunctional Zoning in Sevkar Forest Management Unit Tavush Marz ENG.pdf2020-04-22 18:20 367K 
[  ]GIZ (2014) BioFact Forest Cover of Armenia ENG.pdf2020-04-22 18:21 1.9M 
[  ]GIZ (2014) BioTopic Sensitivity and Management Models ARM.pdf2020-04-22 18:21 3.8M 
[  ]GIZ (2014) BioTopic Sensitivity and Management Models ENG.pdf2020-04-22 18:21 4.1M 
[  ]GIZ - Degradation_arm.pdf2020-06-19 14:55 2.7M 
[  ]GIZ - Degradation_eng (1).pdf2020-06-19 14:50 3.4M 
[  ]GIZ-Working-paper_Monitoring-manual-for-summer-pastures-in-the-Greater-Caucasus-in-Azerbaijan_EN(1).pdf2020-04-22 18:26 27M 
[  ]GIZ Central project evaluation201521012Integrated_1164295718.pdf2021-07-06 09:30 2.0M 
[  ]GIZ Guidelines Containerized Seedling Production ARMENIAN.pdf2020-04-22 18:22 13M 
[  ]GIZ Guidelines Containerized Seedling Production ENGLISH.pdf2020-04-22 18:22 13M 
[  ]GIZ Stratification Guideline ARMENIAN.pdf2020-04-22 18:22 4.7M 
[  ]GIZ Stratification Guideline ENGLISH.pdf2020-04-22 18:23 3.9M 
[  ]GIZ WP 2018.pdf2020-04-22 18:23 3.6M 
[  ]GIZ WP eng .pdf2020-04-22 18:23 2.1M 
[  ]GIZ_Biofact Bioengineering.pdf2022-09-07 11:37 1.4M 
[  ]GIZ_Biofact Hazelnut.pdf2022-09-07 11:39 1.5M 
[  ]GIZ_Biofact Landuse Change.pdf2022-09-07 11:40 1.5M 
[  ]GIZ_Biofact Slope Stabilization.pdf2022-09-07 11:43 1.4M 
[  ]GIZ_Factsheet_A3_2018_IBiS_AM_ARM.pdf2020-04-22 18:24 8.0M 
[  ]GIZ_Factsheets_A3_2019_IBiS_EN_AM.pdf2020-04-22 18:23 1.4M 
[  ]GIZ_Factsheets_A3_Aug_2019_ECO_ARM_ARM.pdf2020-06-19 14:45 1.5M 
[  ]GIZ_Factsheets_A3_Aug_2019_ECO_ENG_ARM.pdf2020-06-19 14:46 1.4M 
[  ]GIZ_leaflet_digital_new 2021 — ENG_compressed(1).pdf2022-05-13 10:29 2.6M 
[  ]Greenovation Report_Final.pdf2021-11-02 07:52 1.8M 
[  ]Guidelines for Development and Implementation of Sustainable Management Plans for Pastures and Grasslands.pdf2020-04-22 18:25 11M 
[  ]Handbook_ENG_For Website_compressed.pdf2020-06-15 13:17 11M 
[  ]Handbook_GEO_For Website_compressed (1).pdf2020-06-16 09:21 26M 
[  ]IBiS Results and Lessons Learned.pdf2020-04-22 18:26 5.3M 
[  ]IPM Concept for pilot region, 2021.pdf2022-09-07 11:29 3.2M 
[  ]IPM_AZ.pdf2022-09-07 11:53 499K 
[  ]IPM_ENG.pdf2022-09-07 11:46 415K 
[  ]Integrated Fact Sheet_ECOserve.pdf2024-06-03 10:43 10M 
[  ]Integrative_Approaches_Forest_Management-GE_final.pdf2022-01-25 11:29 10M 
[  ]KAP AM.pdf2020-06-19 14:38 4.6M 
[  ]KAP_AM_Agri Products_ARM.pdf2021-01-29 14:01 1.0M 
[  ]KAP_AM_Agri products_ENG.pdf2021-01-29 13:58 908K 
[  ]KAP_AM_Biodiversity_ARM.pdf2021-01-29 14:02 1.4M 
[  ]KAP_AM_Biodiversity_ENG.pdf2021-01-29 13:57 826K 
[  ]KAP_AM_Climate Change_ARM.pdf2021-01-29 14:02 1.2M 
[  ]KAP_AM_Climate Change_ENG.pdf2021-01-29 13:58 1.1M 
[  ]KAP_AM_Energy_ARM.pdf2021-01-29 14:03 837K 
[  ]KAP_AM_Energy_ENG.pdf2021-01-29 14:00 769K 
[  ]KAP_AM_Humans and Nature_ENG.pdf2021-01-29 14:00 746K 
[  ]KAP_AM_Humans and nature_ARM.pdf2021-01-29 14:04 848K 
[  ]KAP_ENG.pdf2020-06-19 14:42 6.0M 
[  ]MTSVANEIST_ENGLISHI_FORWEB.pdf2021-11-16 15:03 3.2M 
[  ]MTSVANEIST_GEO_FORWEB.pdf2021-11-16 15:02 6.1M 
[  ]Monitoring Manual Draft ENG_new amendments for Georgia_v9_acc.amend.pdf2020-04-22 18:26 681K 
[  ]Monitoring Manual Draft_GEO_2016_v3_acc.amend.pdf2020-04-22 18:26 716K 
[  ]NFI FAQ_GEO_14122018.pdf2020-04-22 18:26 2.2M 
[  ]NFI_FAQ_ENG_20032019.pdf2020-04-22 18:26 2.3M 
[  ]Pasture Assessment Approach_EN(1).pdf2020-04-22 18:26 2.6M 
[  ]Pasture Assessment Approach_EN.pdf2020-04-22 18:27 2.6M 
[  ]Pasture Improvement and Use PPP Model Final Report _ ENG 15.10.2023.docx2024-06-04 08:54 1.1M 
[  ]Pasture Passport Report, 2022.pdf2022-09-02 08:26 3.5M 
[  ]Planting Guidline.pdf2023-02-01 08:23 1.4M 
[  ]Policy Brief Ecoagriculture template_160317.pdf2020-07-27 06:52 460K 
[  ]Policy Brief_Ecoagriculture_2017_Geo.pdf2020-07-27 06:55 459K 
[  ]Policy brief AIEMS.pdf2022-09-07 11:50 427K 
[  ]Policy brief GAP.pdf2022-09-08 13:20 418K 
[  ]Promotional PLan_IB_ARM.pdf2021-01-13 14:36 2.3M 
[  ]Promotional Plan_IB_ENG.pdf2021-01-13 14:39 2.1M 
[  ]RL_pr-concept-FINAL-cleaned.pdf2021-08-16 07:52 336K 
[  ]Regional Adaptation of Sensitivity Model.pdf2020-04-22 18:27 601K 
[  ]Regional Post Final Digital Version 2019.pdf2020-08-26 08:34 12M 
[  ]Report_EN_Ghazaryan Winterscheid Sensitivity Assessment Armenia 2016.pdf2020-04-22 18:27 5.8M 
[  ]Socio-economic survey_arm_03.06.2021.pdf2021-06-07 06:30 1.9M 
[  ]Socio-economic survey_eng_03.06.2021.pdf2021-06-07 06:27 1.4M 
[  ]Soil Erosion Risk_EN.pdf2020-04-22 18:27 1.7M 
[  ]Soil Erosion Risk_GE.pdf2020-04-22 18:27 1.6M 
[  ]Soil tillage method_AZ.pdf2022-09-07 11:54 434K 
[  ]Soil tillage method_ENG.pdf2022-09-07 11:47 371K 
[  ]SummaryGIZ Central project evaluation201521012Int_1164295718.pdf2021-07-06 09:32 461K 
[IMG]Table calendar 2019.JPG2020-04-22 18:27 215K 
[  ]Thesis_Miriam_Rueger.pdf2020-07-28 09:24 3.0M 
[  ]Tusheti_Report_2016_v2.pdf2020-04-22 18:28 2.3M 
[  ]WOCAT Sagarejo.pdf2020-04-22 18:28 660K 
[  ]Winterpastures_Monitoring_eng.pdf2020-04-22 18:28 5.7M 
[DIR]archiv/2023-11-08 08:48 -  
[DIR]deleted/2022-05-13 10:56 -  
[  ]factsheet-1.pdf2021-05-31 07:26 2.8M 
[  ]wocat-5488-30002-en-full-screen-2019-11-11-13-39.pdf2020-04-22 18:29 742K 
[  ]wocat-5490-3001-en-full-screen-2019-12-02-09-21.pdf2020-04-22 18:29 813K 
[  ]wocat-5571-3001-en-full-screen-2019-11-18-09-33.pdf2020-04-22 18:29 796K 

Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at biodivers-southcaucasus.org Port 443