advanced search

found 88 results

Մարդը և բնությունը Հայաստանում․ Բնապահպանական իրազեկության վերաբերյալ ԳՎՓ\KAP հետազոտություն

Energy demand, supply and efficiency in rural Armenia: baseline data collection and analysis

Արոտավայրերի և խոտհարքների տեղեկատվական համակարգ

Էներգիայի պահանջարկը, առաջարկն ու արդյունավետությունը Հայաստանի գյուղական բնակավայրերում. հիﬓական տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն