advanced search

found 88 results

Socio-economic survey on the heating energy and related issues in the pilot communities of Lori, Shirak and Kotayk Marzes of Armenia Survey Report

Սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրություն Հայաստանի Լոռու, Շիրակի և Կոտայքի մարզերի պիլոտային համայնքներում ջեռուցման համար օգտագործվող էներգիայի և դրան առնչվող հարցերի վերաբերյալ Հաշվետվություն մայիս

Promotion on of energy efficient stoves and straw briquettes at national level in Armenia