advanced search

found 72 results

Հայաստանի գյուղական բնակավայրերում վառելափայտի/ գոմաղբի օգտագործման նվազեցման մոտեցուﬓեր. իրագործելիության ուսուﬓասիրություն և ծախս-օգուտ վերլուծություն

Feasibility study and costbenefit analysis on the approaches to reduce the use of fuelwood/dung for heating in rural Armenia

Wild plants as an ecosystem service: Contextualizing sustainability and socioeconomic Impact In rural Armenia

Manual on Improvement of Degraded Natural Grazing Lands (Pastures and Grasslands)

Մարդը և բնությունը Հայաստանում․ Բնապահպանական իրազեկության վերաբերյալ ԳՎՓ\KAP հետազոտություն

Energy demand, supply and efficiency in rural Armenia: baseline data collection and analysis