advanced search

found 97 results

Զեկույց. «Գետերի ափամերձ տարածքների վերականգնում Հայաստանում» Քովիդ 19-ի արձանգանքման ծրագիր

“Restoration of Riparian Zones in Armenia” COVID-19 Response Project

Socio-economic survey on the heating energy and related issues in the pilot communities of Lori, Shirak and Kotayk Marzes of Armenia Survey Report

Սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրություն Հայաստանի Լոռու, Շիրակի և Կոտայքի մարզերի պիլոտային համայնքներում ջեռուցման համար օգտագործվող էներգիայի և դրան առնչվող հարցերի վերաբերյալ Հաշվետվություն մայիս

Promotion on of energy efficient stoves and straw briquettes at national level in Armenia